PROJEKT 4 – Záhradka

PÔVODNÝ STAVVIZUALIZÁCIAREALIZÁCIA

Aj napriek tomu, že záhrada nie je veľkých rozmerov, bolo zložité navrhnúť ju tak aby pôsobila harmonicky a zapadala do okolia. Najdôležitejšia úloha na záhrade boli terénne úpravy a stavebné práce. Bolo treba odstrániť starú mačinu, staré nálety a kompletne vyrovnať a vyčistiť terén. Nanovo sa vystavali všetky oporné kamenné múriky. Výsledok však stál za to :) Na záhrade majiteľ so svojou rodinou trávia veľa času a s výsledkom sú veľmi spokojní…